Digu Digu Digu Naaga song lyrics in Telugu and English meaning – Varudu Kaavalenu Songs (2021) with english translation

Digu Digu Digu Naaga song lyrics in Telugu and English meaning

Dhigu dhigu dhigu naaga
Dhigu dhigu dhigu naaga
Dhigu dhigu dhigu

Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga
Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga

Please help improve this article or section by expanding it.
Naapagaddi chela kaada, Naaketti panirooo
Naageti saalakaada, Naaketti panirooo
Naapagaddi chela kaada, Naaketti panirooo

Sandhaala santhakaada, Naaketti paniroo
Saakirevu thaguvu kaada, Naaketti paniro
Iragabetti maragabetti, Migalabetti thagalabetti
Alakabettina nee, Yavvaaram chaaluroo

Kompakocchi poroi kodenaaga
Kompa munchuthaandho, Eedu baaga
Kompakocchi poroi kodenaaga
Kompa munchuthaandho, Eedu baaga
Sempa gilli poroi setti naaga
Samputhaandhi paite
Padaga laaga

Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga

Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga

Na na na naage naaga naaga
Na na na naage naaga naaga
Na na na naage naaga naaga
Na na na naage naaga naaga

Oorimeedhi godavalanni, Netthimeedhakethukuntav

Goduguthoti poyyedhanni, Gudisedhaaka tecchukuntav

Oorimeedhi godavalanni, Netthimeedhakethukuntav
Goduguthoti poyyedhanni, Gudisedhaaka tecchukuntav
Alakathone illu, Alikethene gaani
See you soon
Paisa ki panikiraani, Kaani ki kalisirani
Kanne moju teerchaleni, Sunnaalu saaluro

Kompakocchi poroi kodenaaga, Kompa munchuthaandho
Eedu baaga
Sampadinchi raaroi, Gaddu naaga
Gampedaasa naalo, Rompa mega

Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga
Dhigu dhigu dhigu naaga
Naago naa Dhivya sundhara
Naago Naaga
Oo naaga oo naaga

Digu Digu Digu Naaga song lyrics in Telugu and English meaning

Digu Digu Digu Naga
Digu Digu Digu Naga
Get down

Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga
Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga

Nageti salakada, naketti paniru,
Napagaddi chela kada, naketti paniru
Nageti salakada, naketti paniru
Napagaddi chela kada, naketti paniru

Signature of the treaty, Naketti Paniru
Sakirevu is not suitable, Naketti Paniro
Iragabetti Maragabetti, Migalabetti Tagalabetti
Alakabettina nee, yavvaram chaluro

Kompakochi as Poroi Kodena
The perch sinks, Idu well
Kompakochi as Poroi Kodena
The perch sinks, Idu well
Sempa Gilli Poroi Setti Naga
On the whole
Like a canopy

Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga

Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga

Na na na naga naga naga
Na na na naga naga naga
Na na na naga naga naga
Na na na naga naga naga

ఉరిమీది గొడవలను, నెత్తిమీధకేతుకుంతవ్

Umbrella poyedanni, gudisedhaka bring

ఉరిమీది గొడవలను, నెత్తిమీధకేతుకుంతవ్
Umbrella poyedanni, gudisedhaka bring
Alakatone house, aliketene either
This
Useless for money, but useless
Virgo craze unsatisfactory, zeros saluro

Kompakochi Poroy Kodenaga, Kompa sinks
Idu well
Sampadinchi Raroi, Bad Naga
Gampedasa nalo, rompa mega

Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga
Digu Digu Digu Naga
Nago Na Divya Sundhara
Nago Naga
Oo Naga Oo Naga

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.